Entre Båstad är strategiskt placerad vid infarten till Båstad. För att värna om vår samt våra barns framtida miljö bygger vi fastigheter som är så energi effektiva som möjligt.

För att ta hand om dagvattnet på bästa möjliga sätt bygger vi gräsarmerade p-platser, fördröjningsdammar samt installerar oljefilter för att på ett aktivt sätt bidraga till en bättre miljö.